Vergoedingen

Basisverzekering

De kosten van een orthodontische behandeling worden bijna nooit vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen in zeer ernstige en uitzonderlijke gevallen kan hiervan sprake zijn, bijvoorbeeld als de gebits-situatie voorkomt op de Indicatieve lijst “Vergoeding Bijzondere Tandheelkunde” (download)

Aanvullende verzekering

 • Wij adviseren om de dekking van de aanvullende verzekering van diverse zorgverzekeraars kritisch te vergelijken op:
  • de hoogte van de totale vergoeding
  • het vergoedingspercentage per nota
  • een maximum per kalender- of behandeljaar
  • een maximum voor de totale behandelkosten
  • een wachttijd voordat de verzekering uitkeert
Meer informatie over vergoedingen vindt u op vergelijkmondzorg.nl:

Beste vergoeding voor orthodontie

Vergoeding voor kinderen

Vergoeding voor volwassenen