Nota’s per Zorgmail

In verband met de privacy-wetgeving verzenden wij nota’s per beveiligde e-mail.

Het onderwerp van zo’n beveiligde e-mail is:

ZorgMail Secure e-mail – Nieuw bericht van Orthodontistenpraktijk Steenvoorden

  • Klik op de groene knop om uw internet-browser te openen.

In de browser ziet u:

  • Druk op de blauwe knop om een toegangscode aan te vragen.

De toegangscode ontvangt u per e-mail. In het grijze vakje staat een code:

  • Vul deze code hier in:

Nu kunt u het bericht lezen.

  • Om de nota in te zien of op te slaan kunt u op de knop Downloaden drukken.

Als u het bericht later nog een keer wilt lezen kunt u een nieuwe toegangscode aanvragen.

Na drie maanden wordt het bericht verwijderd. Indien nodig kunnen wij het nogmaals verzenden.